Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

05.12.01 21:46:55

1025

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2-3. Dünyada reqionlar üzrä müällimlärin paylanması (1980 vä 1995-ci illär üzrä)

İndiyä qädär istifadä olunan “İnkişaf etmiş” vä “İnkişafda olan” ölkälär äväzinä “Daha çox inkişaf etmiş” vä “Az inkişaf etmiş” ölkälär sözlärindän istifadä olunur. Şärqi Avropa vä keçmiş SSRİ-i respublikaları (o cümlädän, Azärbaycan) “keçid” ölkäläri adlandırılır.

“İnkişaf etmiş” ölkälär siyahısına aşağıdakılar aiddir:

Şimali Amerika üzrä: Kanada vä ABŞ

Asiya Aziä i Okeaniä üzrä: Avstraliya, İsrail, Yaponiya vä Yeni Zellandiya

Avropa üzrä: Avstriä, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, İslandiya, İrlandiya, İtaliya, Lüksemburq, Monako, Hollandiya, Norveç, Portuqaliya, San-Marino, İspaniya, İsveç, İsveçrä vä Böyük Britaniya

“Keçid” ölkäläri siyahısına aşağıdakılar aiddir: Albaniya, Ermänistan, Azärbaycan, Belorussiya, Bosniya vä Hersoqovina, Bolqarıstan, Xorvatiya, Çex Respubliksı, Estoniya, Gürcüstan, Macarıstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Polşa, Moldaviä, Rumuniya, Rusiya Federasiyası, Slovakiya, Sloveniya, Tacikistan, Makedoniya, Türkmänistan, Ukrayna, Özbäkistan vä Yuqoslaviya.

Bütün qalan ölkälär “Az inkişaf etmiş” ölkälär siyahısına aiddir.