Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

18.10.01 00:38:53

717

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2-9. Gündüz ümumtähsil mäktäblärindä därslärin növbäliyi
(därs ilinin ävvälinä)

Därslärin növbäliliyi

1990-1991

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

Därs keçilän mäktäblärin sayı:
bir növbädä

1720

1443

1294

1141

1321

1235

1089

1081

iki vä üç növbädä

2502

2963

3166

3321

3133

3252

3426

3447

Mäktäblärin ümumi sayında faizlä
bir növbädä

40.5

32.8

29.0

25.6

29.7

27.5

24.1

23.9

iki vä üç növbädä

59.5

67.2

71.0

74.4

70.3

72.5

75.9

76.1

Mäşğul olan sagirdlärin sayı, min näfär:
Birinci növbädä

973.9

964.9

959.8

947.6

998.5

1025.2

1037.2

1035.0

ikinci vä üçüncü növbälärdä

368.2

453.9

498.2

535.9

522.9

548.9

569.2

583.4

Sagirdlärin ümumi sayında faizlä:
Birinci növbädä

72.6

68.0

65.8

63.9

65.6

65.1

64.6

63.9

ikinci vä üçüncü növbälärdä

27.4

32.0

34.2

36.1

34.4

34.9

35.4

36.1