Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

17.10.01 23:56:49

755

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2-8. Äqli fiziki cähätdän zäif uşaqlar üçün mäktäblär
(därs ilinin ävvälinä)

Mäktäblärin sayı Onlarda sagidlär, näfär
 

1990-1991

1997-1998

1998-1999

1999-2000

1990-1991

1997-1998

1998-1999

1999-2000

Äqli vä fiziki cähätdän zäif uşaqlar üçün mäktäblär-cämi

22

20

21

21

4123

3650

3968

4213

o cümlädän:
äqli zäiflär üçün

13

9

10

10

2171

1593

1784

1866

korlar üçün

1

1

1

1

202

197

212

229

karlar üçün (karlar vä lallar)

2

2

2

2

587

458

486

510

zäif eşidän vä sonradan kar olanlar üçün

1

1

1

1

281

161

163

173

ardıcıl poliomielit vä serebral paralic uşaqlar üçün

1

1

1

1

117

121

132

175

nitq qüsuru olan uşaqlar üçün

2

3

3

3

307

385

444

455

Sair

2

3

3

3

458

735

747

805

Bundan başqa ümumtähsil mäktäblärindä äqli zäif uşaqlar üçün siniflärin täşkili

-

-

-

-

1127

709

676

616