Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

17.10.01 23:47:41

712

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2-7. Dövlät gündüz ümumtähsil mäktäblärindä sinif qrupları üzrä şagirdlärin sayı
(därs ilinin ävvälinä, min näfär)

 

Tähsil növläri

1990-1991

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

Şagirdlärin sayı - cämi

1349

1423

1462

1488

1526

1578

1611

1623

o cümlädän:
şähärdä

665

716

752

763

783

807

823

830

känddä

684

707

710

725

743

771

788

793

1-4-cü siniflärdä - cämi

527

580

607

698

719

711

701

696

o cümlädän:
şähärdä

254

279

297

353

365

362

354

351

känddä

273

301

310

345

354

349

347

345

5-9-cu siniflärdä - cämi

639

687

708

648

649

684

710

721

o cümlädän:
şähärdä

324

359

377

333

331

344

359

366

känddä

315

328

331

315

318

340

351

355

10-11 (12)-ci
siniflärdä - cämi

178

152

143

138

154

179

195

201

o cümlädän:
şähärdä

82

74

74

73

83

97

105

108

känddä

96

78

69

65

71

82

90

93

aqli vä fiziki inkişafda qüsurları olan uşaqlar üçün mäktäblärdä

5

4

4

4

4

4

5

5