Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

17.10.01 23:31:21

723

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2-6. Dövlät gündüz ümumtähsil mäktäbläri (därs ilinin ävvälinä)

Tähsil növläri

1990-1991

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

Mäktäblärin sayı cämi

4268

4426

4480

4480

4474

4507

4536

4549

O cümlädän:
İbtidai

520

509

525

526

521

517

511

481

Äsas

1148

992

977

975

953

934

917

921

Orta (tam)

2578

2905

2958

2961

2980

3036

3087

3126

Äqli fiziki inkişafda qüsurları olan uşaqlar üçün mäktäblär

22

20

20

18

20

20

21

21

şagirdlärin sayı, min

1349

1423

1462

1488

1526

1578

1611

1623

o cümlädän:                
ibtidai

11

12

13

14

22

14

14

13

äsas

141

128

132

130

136

129

123

121

orta (tam)

1192

1279

1313

1340

1364

1431

1469

1484

äqli fiziki inkişafda qüsurları olan uşaqlar üçün mäktäblär

5

4

4

4

4

4

5

5

müällimlärin sayı, min näfär

132

148

153

159

156

157

158

161