Azrbaycanda thsilin vziyytini aradran mstqil Web shif

17.10.01 22:51:20

738

Giri  slahat  Azrbaycan   Dnya  Texnologiya  Mqallr  Mracitlr  Biz yazn  Referatlar  

2-3. Uaqlar n internat mktblr

 

1990

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Krplr evlrinin say

4

4

4

4

4

4

4

4

Uaqlarn say, nfr

241

193

191

166

159

181

181

184

onlardan:
uaq evlrinin say

5

4

4

4

4

4

5

5

onlardan:                
uaqlarn say, nfr

397

299

360

395

435

461

548

608

Yetimlr v valideyn himaysindn mhrum olan uaqlar n internat mktblrinin say

2

2

2

2

2

2

2

2

onlardan:
uaqlarn say, nfr

505

490

502

548

633

616

575

569

qli v fiziki inkiaf chtdn qsurlu uaqlar n internat mktblrinin say

16

14

14

13

11

13

14

14

onlardan:
uaqlarn say, nfr

2811

2030

1845

1607

1938

2132

2359

2498

qli chtdn inkiaf etmmi uaqlar n internat uaq evlrinin say

2

2

2

2

2

2

2

2

onlardan:
uaqlarn say, nfr

515

434

374

271

228

262

302

300

mumi tipli internat evlrinin say

50

40

39

38

38

38

37

38

onlardan:
uaqlarn say, nfr

19.4

15.4

15.3

15.2

16.3

16.5

16.1

17.1