Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

15.10.01 01:51:29

652

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-2. Mäktäbäqädär uþaq müässisäläri (ilin sonuna)

Mäktäbäqädär müässisälär

1990

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Daimi mäktäbäqädär uþaq müässisälärinin sayý

2185

2172

2006

1973

1918

1879

1854

1814

sähär yaþayýþ mäntäqälärindä

1243

1184

1167

1137

1104

1084

1060

1036

känd yerlärindä

942

988

839

836

814

795

794

778

daimi mäktäbäqädär uþaq müässisälärindä uþaqlarýn sayý, min näfär

180.9

166.2

147.5

136.8

125.7

119.5

116.1

112.3

sähär yaþayýþ mäntäqälärindä

140.1

122.7

110.5

99.9

90.2

85.4

82.4

79.5

känd yerlärindä

40.8

43.5

37.0

36.9

35.5

34.1

33.7

32.8

uþaqlarýn daimi mäktäbäqädär uþaq müässisäläri ilä täminatý (müvafiq yaþlý uþaqlarýn sayýnda faizlä)

20

18

16

15

14

13

12

12

sähär yaþayýþ mäntäqälärindä

30

27

24

22

20

20

18

17

känd yerlärindä

9

9

7

8

7

7

7

6