Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

19.11.01 23:23:55

66

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2-16. Dövlät orta ixtisas mäktäblärindä müällimlärin sayı
(därs ilinin ävvälinä, näfär)

   1990    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999
Müällimlärin sayı
(ştat hey'äti)-cämi  
4872    4546    4601    4580    4532    4294    4524    4923
o cümlädän:
ali tähsili    4521    4239    4212    4135    4063    3934    4117    4480