Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

19.11.01 23:22:57

818

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2-14. Dövlät orta ixtisas tähsil müässisäläri
(därs ilinin ävvälinä)

Orta ixtisas tähsili

1990-1991

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

Orta ixtisas tähsili müässisälärinin sayı

78

78

78

78

77

73

73

73

Täläbälärin sayı, min näfär

58.8

33.9

30.4

30.5

31.4

32.6

35.7

38.8

o cümlädän şö'bälärdä tähsil alanlar: 

gündüz

37.6

20.2

22.8

24.5

26.1

26.7

28.8

31.5

axşam

5.2

1.4

0.6

0.5

-

-

-

-

qiyabi

16.0

12.3

7.0

5.5

5.3

5.9

6.9

7.3

ähalinin 10000 näfärinä hesabı ilä täläbälärin sayı

83

46

40

40

41

42

46

49.0

Orta ixtisas tähsili müässisälärinä qäbul olunanların sayı, min näfär

20.6

8.8

11.7

8.9

9.5

8.8

12.0

14.0

o cümlädän şö'bälärä

gündüz

13.5

8.0

10.5

7.8

8.6

7.8

10.0

12.0

axşam

1.4

0.0

-

0.2

-

-

-

-

qiyabi

5.7

0.8

1.2

0.9

0.9

1.0

2.0

2.0