Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

22.10.01 20:58:28

227

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2-13. Orta tähsil almış şäxslärin sayı
(ümumi vä ixtisas tähsili, min näfär)

Tähsil alanlar

1986-1990

1991-1995

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Cämi

664.9

523.9

120.0

112.2

112.5

108.2

99.1

91.9

81.1

81.9

93.0

99.1

Orta hesabla ildä

133.0

104.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-