Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araždżran müstäqil Web sähifä

29.10.01 00:00:40

785

Giriž  Żslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazżn  Referatlar  

2-11. Ümümtähsil mäktäblärindä žagirdlärinin buraxżlżžż (min näfär)

Żllär

Äsas mäktäbi qurtarmżžlar-cämi

O cümlädän gündüz mäktäbini

Onlardan känd yerlärindä

Tam orta mäktäbi qurtarmżžlar-cämi

O cümlädän gündüz mäktäbini

Onlardan känd yerlärindä

1990

122.6

122.0

62.2

96.3

90.0

50.2

1991

124.3

123.4

62.7

93.2

86.0

47.2

1992

123.4

122.5

61.5

93.9

86.4

46.3

1993

117.2

116.3

57.2

91.2

83.5

44.6

1994

124.4

122.9

60.2

84.4

76.7

40.1

1995

122.5

121.5

58.1

78.1

71.1

34.1

1996

123.9

122.3

58.9

73.4

67.5

32.3

1997

128.5

127.0

60.2

73.1

67.3

31.3

1998

133.4

131.8

62.5

85.3

80.0

37.3

1999

132.8

131.5

63.5

95.8

89.1

41.1