Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

22.10.01 19:45:58

849

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2-10. Axşam (növbäli) ümumtähsil mäktäbläri (därs ilinin ävvälinä)

 

1990-1991

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

Mäktäblärin sayı-cämi:

88

21

22

14

12

12

13

13

Şagirdlärin sayı, min näfär

29

26

24

24

28

34

40

41

o cümlädän:
10-11 (12)-ci siniflärdä tähsil alanlar

27

25

23

22

26

32

38

39